اراک

در تیرماه سال 93 رویدادی به نام استارتاپ گرایند برای اولین بار در تهران و پس از آن این رویداد توسط تیمی داوطلب در اراک نیز اجرا گردید. این برنامه با مداومت در اجرای ماهانه و دوری از هر گونه تجاری سازی به سرعت تبدیل به یک برنامه آموزنده و سازنده در اکوسیستم کارآفرینی تهران، شیراز، اصفهان، اراک و رشت گردید. قصه بـانـی از آنجایی آغاز شد که تیم برگزار کننده این برنامه در تهران، رشت و اراک تصمیم گرفتند برای از بین بردن حواشی ایجاد شده برای اجرای یک رویداد جهانی، دست به دست هم داده و با بومی سازی این رویداد به تاثیر گذاری روی اکوسیستم جوان کارآفرینی استارتاپی

شرکت کنندگان
1270
سخنرانان
13
برنامه ها
8